Veckans Kort 14-20/9

… Sommargrönskan får nu Ge Vika… När Hösten Sprider ut sig Allt mer… Löven Faller ner… lägger sig som ett Täcke… av Ljuvliga Färger… och Skyddar vår Mark… som nu går in i Sin Vila…

… Välkommen att ta Del av Veckans Kort…

… Drömmar handlar om att Uppmuntra Dig Själv… att Våga Tro och Ta Steg (eller om Du så vill, Kliv) framåt i Livet… och Vad vore Livet utan Drömmar… Det tål att Funderas på… Drömmar är Föränderliga… precis som Vi… så Tillåt Dig nu att Drömma… och kanske Några närmast Ditt Hjärta Gömma… utan att Världen utanför Glömma…

… Lägg Din Tillit i Ödets Händer… Det Finns en mening med Det som Sker… Även om Du inte Alltid den Ser…

… Tack …

 

 

Veckans Kort 7-13/9

… En Konstig Tid… Vi Lever i… Mindre lätt att Planera… Men mycket Tid att Fundera… över Saker och Ting i Livet… som Tidigare tagits Förgivet… Väntar och Ser… vad som Framledes Sker… 

… Välkommen att Ta Del av Veckans Kort…

… Den Tid vi Lever i Nu… Uppmuntrar till att… Verkligen följa Din Egen Sanna Vilja… Den som för Dig Framåt… Tillåt De nedtryckta Känslorna få komma upp i Ljuset… Granska och Se… vad de Egentligen Dig ger… Behåll de Positiva… som Ger Dig Kraft och Energi… och Släpp de Negativa… som bara Trycker Ner… de behöver Du inte mer… med Lätthet kommer Du att Ta Ännu ett Kliv… Framåt i Ditt Liv…

… Och om Du Lyssnar riktigt noga… så kommer Du att Höra… Din Själ Sjunga av Glädje…

… Det är Dags… att Tro på Dina Egna Ord… Det finns Bara en av Dig på denna Jord…

… Tack …